วีซ่าแคนาดาหากคุณลูกค้ากำลัง เป็นกังวลเรื่องวีซ่า ทีมงานผู้เชียวชาญ ประสบการณ์กว่า 20 ปี จะช่วยเหลือท่านได้แน่นอน

***ไม่ทราบว่าวีซ่าจะผ่านไหม เอกสารการเงินการงานไม่พร้อม กลัวถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ เคยถูกปฏิเสธวีซ่า*** 

*****ค่าใช้จ่ายถูก บริการเป็นเลิศ เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ***** 

รับทำ วีซ่าแคนาดา ราคาถูก

          โดยทั่วไปแล้วบุคคลต่างชาติที่ต้องการเดินทางเขาประเทศแคนาดาจะต้องมีวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับเข้ามาในประเทศชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การศึกษา หรือการทำงาน หรือวีซ่าถาวรสำหรับเข้ามาอาศัยในประเทศแบบถาวรเช่นการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งการทำวีซ่าเองนั้นจะมีขั้นตอนมากมาย ในวันนี้ ทาง BP Luxury Travel ของเราได้มีบริการรับทำ วีซ่าแคนาดา  และที่สำคัญอย่างยิ่ง ทาง BP Luxury Travel ของเรานั้นคิดค่าบริการที่ถูกสุดๆ กันไปเลย !!

ซึ่งทางบริษัทเรารับทำวีซ่าทุกประเภทสำหรับแคนนาดา เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าเยี่ยมเยื่อน วีซ่าคู่หมั้นและแต่งงาน และวีซ่าอื่นๆ

ขั้นตอนในการรับทำ วีซ่าแคนาดาราคาถูก ของเรา

call center
1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราตรง โทร 095-954-9136

หรือ 095-564-0715 หรือ ID Line : @bptravel

กด add line แผนกวีซ่าโดยตรง คลิกด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลในการทำวีซ่าแคนาดา

send_paper

2. เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการเเจ้งรายละเอียดของ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

cheeck_paper

3. กรอกข้อมูล เเละ ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ทั้งหมด

mail

4.ลูกค้าทำการส่งเอกสารหรือสแกนมาให้ทีมงาน
ทำการยื่นแบบออนไลน์ให้ลูกค้า

(ลูกค้าไปสแกนนิ้วอย่างเดียว)

5. รอผลอนุมัติของวีซ่า
_______________________________________

ค่าดำเนินการบริการ

* หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า 100 $ ( ขึ้นอยู่กับอัตราเเลกเปลี่ยนของเงินดอลล่าสหรัฐ )

เเบบธรรมดา
1,990 บาท

- ดำเนินการภายใน 5 - 7 วันทำการ

- ฟรีกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร นัดวันสแกนนิ้ว

- ฟรีเอกสารจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ

- ฟรี Booking โรงแรม

- ฟรีแผนการเดินทางท่องเที่ยวฉบับภาษาอังกฤษ

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

- ฟรีติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

- ฟรีกรณีเปลี่ยนผู้เดินทางยื่นวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเทศยื่นวีซ่า ไม่จำกัดระยะเวลา

เเบบด่วนพิเศษ
3,990 บาท

- ดำเนินการภายใน 1 วันทำการ

- ฟรีถ่ายรูปขอวีซ่า

- ฟรีกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร นัดวันสแกนนิ้ว

- ฟรีเอกสารจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ

- ฟรี Booking โรงแรม

- ฟรีแผนการเดินทางท่องเที่ยวฉบับภาษาอังกฤษ

- ฟรีบริการแปลเอกสารเบื้องต้น 2 ฉบับ

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

- ฟรีจดหมายแนะนำตัว

- ฟรีติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

- ฟรีกรณีเปลี่ยนผู้เดินทางยื่นวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเทศยื่นวีซ่า ไม่จำกัดระยะเวลา

เเบบพิเศษบริษัททัวร์รับรอง (โอกาสผ่านสูง)
6,990 บาท

- ดำเนินการ 3-5 วันทำการ

- ฟรีกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร นัดวันสแกนนิ้ว

- ฟรีโปรแกรมทัวร์การเดินทาง รับรองโดยบริษัท

- ฟรีเอกสารจดหมายรับรองลูกค้าไปกับทัวร์ภาษาอังกฤษ

- ฟรี Booking โรงแรม พร้อมตั๋วเครื่องบินระบุวันที่ชัดเจน

- ฟรีเอกสารจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ

- ฟรีบริการแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่จำกัดจำนวน

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

- ฟรีจดหมายแนะนำตัว

- ฟรีติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

- ฟรีกรณีเปลี่ยนผู้เดินทางยื่นวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเทศยื่นวีซ่า ไม่จำกัดระยะเวลา

***การชำระเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น***

_______________________________________


เอกสารขอวีซ่าที่ควรเตรียมเบื้องต้น

 1. หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มีภายใน 10 ปี พร้อมหน้าวีซ่าที่เคยได้รับและตราประทับการเข้าออกประเทศ ระยะเวลา 10 ปี
 2. รูปถ่ายตามที่สถานทูตกำหนด
  - รูปถ่ายประกอบใบสมัคร 2 นิ้ว พื้นหลังขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใส่แว่นในทุกกรณี (ผู้หญิงต้องถ่ายรูปเป็นหูชัดเจน)
 3. หลักฐานการทำงาน
  - กรณีทำงานประจำ  ได้แก่  หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  - กรณีเจ้าของธุรกิจ  ได้แก่   หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของ 
  - กรณีเกษียณอายุ  เอกสารเกษียณอายุ (ถ้ามี) เช่น สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ สำเนาเอกสารการจ่ายบำนาญ สำเนาเอกสารรับรองการทำงานที่สุดท้าย  หากไม่มีหรือเป็น แม่  บ้านอายุ 60 ปี อาจไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
 4. หลักฐานการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) (กรณีเป็นนักศึกษา) เช่นหนังสือรับรองว่า เราเป็นนักศึกษาระดับใด สถาบันไหน จะกลับมาศึกษาในปีการศึกษาถัดไป หรือ รับรองว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว (แล้วแต่กรณี) และรายงานผลการเรียน หรือ ทรานสคริป
 5. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
 6. ใบจองตั๋ว (ถ้ามี)
 7. ที่พัก หรือ ใบจองที่พัก หรือ หนังสือรับรองการจัดหาที่พัก (ถ้ามี)
 8. เอกสารอ้างอิงจากญาติหรือเพื่อนที่ต่างประเทศ( ถ้ามี) เช่น จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย จดหมายรับรองที่พัก ระบุความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ในการเชิญ เป็นต้น ประกอบกับสำเนาหนังสือเดินทาง และ วีซ่า (ถ้ามี) ของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กัน
 9. สำเนาเอกสารส่วนตัว ระบุชื่อสกุล เก่าใหม่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัวฯ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล-ใบสมรส ใบหย่าร้าง ใบแสดงสิทธิ์การดูแลบุตรฯหนังสือเดินทาง หรือ วีซ่า (ถ้ามี) หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ฯ มีค่าแปลเอกสาร ฉบับละ 300 บาท
 10. หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทางไปประเทศทริปนั้น ๆ ได้แก่รายงานความเคลื่อนไหวบัญชี 6 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 11. กรณีมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ ต้องแนบหลักฐานการเงินของบุคคลนั้น สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน, หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ที่ออกจากธนาคาร เป็นฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารการทำงาน
 12. กรณีที่ผู้สมัครยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องขอหนังสือยินยอมจากทางเขตผู้มีอำนาจ รับรองความยินยอมของผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย
 13. ใบสูติบัตร กรณีอายุไม่เกิน 20 ปี
 14. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

_______________________________________

หมายเหตุ

 • กรณีต้องการเฉพาะ Booking โรงแรม ฉบับละ 499 บาท ตั๋วเครื่องบิน 499 บาท
 • ราคาค่าดำเนินการที่แจ้งด้านบนนี้ เป็นโปรโมชั่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้
 • ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในเรียกคืนค่าดำเนินการได้กรณีไม่ต้องการยื่นแล้ว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยืน หรือสามารถเลือกยื่นได้ตามช่วงเวลาที่สะดวกโดยไม่มีกำหนด
 • ***รับวีซ่าแล้ว มาออกตั๋วเครื่องบินกับเรา ท่านจะได้ราคาพิเศษสุดๆ*** 

รีวิวจากคุณลูกค้าที่น่ารัก

ท่านสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Moblie : 095-954-9136
Moblie : 095-564-0715
ID Line :@bptravel

กด add line แผนกวีซ่าโดยตรง คลิกด้านล่าง

Facebook : bpluxurytravel

✨บริการจองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมที่พัก ตั๋วรถไฟ Pocket Wifi
ราคาทัวร์ทั่วโลกพร้อมโปรแกรมรูปแบบเต็ม รับปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัว
กรุ๊ปเหมาทั่วโลก ท่องเที่ยวครอบครัว กรุ๊ปบริษัทสัมมนา
การเดินทางที่สมบูรณ์แบบ และได้มาตรฐาน
ร่วมบันทึกประสบการณ์ดีๆ ไปพร้อมกับเรา✨
ททท. 11/08326