วีซ่านิวซีเเลนด์รับทำ วีซ่านิวซีแลนด์ ราคาถูก

หากคุณลูกค้ากำลัง เป็นกังวลเรื่องวีซ่า ทีมงานผู้เชียวชาญ ประสบการณ์กว่า 20 ปี จะช่วยเหลือท่านได้แน่นอน

***ไม่ทราบว่าวีซ่าจะผ่านไหม เอกสารการเงินการงานไม่พร้อม กลัวถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ เคยถูกปฏิเสธวีซ่า*** 

*****ค่าใช้จ่ายถูก บริการเป็นเลิศ เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ***** 

    โดยทั่วไปแล้วบุคคลต่างชาติที่ต้องการเดินทางเขาประเทศนิวซีแลนด์จะต้องมีวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับเข้ามาในประเทศชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การศึกษา หรือการทำงาน หรือวีซ่าถาวรสำหรับเข้ามาอาศัยในประเทศแบบถาวรเช่นการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งการทำวีซ่าเองนั้นจะมีขั้นตอนมากมาย ในวันนี้ ทาง BP Luxury Travel ของเราได้มีบริการรับทำ วีซ่านิวซีแลนด์ และที่สำคัญอย่างยิ่ง ทาง BP Luxury Travel ของเรานั้นคิดค่าบริการที่ถูกสุดๆ กันไปเลย !!

ซึ่งทางบริษัทเรารับทำวีซ่าทุกประเภทสำหรับนิวซีแลนด์ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าเยี่ยมเยื่อน วีซ่าคู่หมั้นและแต่งงาน และวีซ่าอื่นๆ

 

ขั้นตอนในการรับทำ วีซ่านิวซีแลนด์ราคาถูก ของเรา

call center

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราตรง โทร 095-954-9136

หรือ 095-564-0715 หรือ ID Line :@bptravel

กด add line แผนกวีซ่าโดยตรง คลิกด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลในการทำวีซ่านิวซีแลนด์

send_paper

2. เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการเเจ้งรายละเอียดของ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

cheeck_paper

3. กรอกข้อมูล เเละ ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ทั้งหมด

mail

4.ลูกค้าทำการส่งเอกสารให้ทีมงาน

(ทีมงานไปยื่นเอกสารให้ ลูกค้ารอผลวีซ่าอย่างเดียว)

 

5. รอผลอนุมัติของวีซ่า
_______________________________________

ค่าดำเนินการบริการ

* หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเภท

เเบบธรรมดา
1,990 บาท

- ดำเนินการภายใน 5 - 7 วันทำการ

- ฟรีกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร นัดวันสแกนนิ้ว

- ฟรีเอกสารจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ

- ฟรี Booking โรงแรม

- ฟรีแผนการเดินทางท่องเที่ยวฉบับภาษาอังกฤษ

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

- ฟรีติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

- ฟรีกรณีเปลี่ยนผู้เดินทางยื่นวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเทศยื่นวีซ่า ไม่จำกัดระยะเวลา

เเบบด่วนพิเศษ
3,990 บาท

- ดำเนินการภายใน 1 วันทำการ

- ฟรีถ่ายรูปขอวีซ่า

- ฟรีกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร นัดวันสแกนนิ้ว

- ฟรีเอกสารจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ

- ฟรีบริการแปลเอกสารเบื้องต้น 2 ฉบับ

- ฟรีแผนการเดินทางท่องเที่ยวฉบับภาษาอังกฤษ

- ฟรี Booking โรงแรม

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

- ฟรีจดหมายแนะนำตัว

- ฟรีติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

- ฟรีกรณีเปลี่ยนผู้เดินทางยื่นวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเทศยื่นวีซ่า ไม่จำกัดระยะเวลา

เเบบพิเศษบริษัททัวร์รับรอง (โอกาสผ่านสูง)
6,990 บาท

- ดำเนินการ 3-5 วันทำการ และนัดวันสัมภาษณ์

- ฟรีกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร นัดวันสแกนนิ้ว

- ฟรีโปรแกรมทัวร์การเดินทาง รับรองโดยบริษัท

- ฟรีเอกสารจดหมายรับรองลูกค้าไปกับทัวร์ภาษาอังกฤษ

- ฟรีBooking โรงแรม พร้อมตั๋วเครื่องบินระบุวันที่ชัดเจน

- ฟรีเอกสารจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ

- ฟรีบริการแปลเอกสารเบื้องต้น

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

- ฟรีจดหมายแนะนำตัว

- ฟรีติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

- ฟรีกรณีเปลี่ยนผู้เดินทางยื่นวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเทศยื่นวีซ่า ไม่จำกัดระยะเวลา

***การชำระเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น***

_______________________________________

เอกสารขอวีซ่าที่ควรเตรียมเบื้องต้น

 • หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับกันไปจนถึงวันที่ออกจากประเทศนิวซีแลนด์
 • สำเนาเอกสารส่วนตัว ระบุชื่อสกุล เก่าใหม่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว ฯ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่า ใบแสดงสิทธิ์การดูแลบุตรฯ กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีต้องใช้สูติบัตร มีค่าแปลเอกสารฉบับละ 300 บาท
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว รูปสุภาพ หน้าตรง พื้นหลังขาว และเห็นใบหน้าชัดเจน และควรถ่ายภาพไม่เกิน 6 เดือน
 • ตั๋วเครื่องบิน เป็นอีกเอกสารจำเป็น ที่เราต้องนำไปยื่นในการขอวีซ่านิวซีแลนด์
 • ใบจองที่พัก แนะนำว่าควรจะจองที่พัก ที่เราสามารถยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เผื่อกรณีฉุกเฉิน หรือเราอยากเปลี่ยนแพลนกระทันหันหน้างาน
  * หมายเหตุ : กรณีจะไปค้างบ้านเพื่อนหรือญาติ อันนี้ชีวิตจะวุ่นวายหน่อย เพราะต้องขอวีซ่าเยียมไป และต้องมีจดหมายเชิญจากบุคคลที่เราจะไปพักด้วยทั้งตัวจริงและสำเนาโดยละเอียด รวมไปถึงเอกสารต่างๆ ที่ทางสถานทูตอาจจะขอแตกต่างกันบ้าง แนะนำว่าหากเป็นประเภทนี้ ควรเช็คกับสถานทูตโดยละเอียดครับ
 • แผนการเดินทางฉบับย่อ สรุปแผนการเดินทางทั้งหมด ถ้าหากเค้าถามแพลนในการท่องเที่ยว ต้องตอบแพลนให้ได้ด้วย
 • เอกสารรับรองการทำงาน ให้ทางบริษัทออกจดหมายรับรองให้ โดยต้องระบุ ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน เงินเดือน ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลา และต้องครอบคลุมวันที่เราจะเดินทางพร้อมลายเซ็น และประทับตาบริษัท ซึ่งจดหมายควรจะเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าหากคุณเป็นเจ้าของกิจการ ก็ต้องมีหนังสือจดทะเบียนบริษัทเป็นชื่อเรามาเป็นหลักฐาน
 • เอกสารรับรองทางการเงิน (ภาษาอังกฤษ)
  - Statement ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากเข้าออกย้อนหลังไป 6 เดือน
  - จดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคาร เป็นจดหมายรับรองจากทางธนาคาร ว่าเราเปิดบัญชีกับธนาคารนี้ และมียอดเงินหมุนเวียน แจ้งทางธนาคารได้เลยว่าใช้เพื่อขอวีซ่านิวซีแลนด์

_______________________________________

หมายเหตุ

 • กรณีต้องการเฉพาะ Booking โรงแรม ฉบับละ 400 บาท ตั๋วเครื่องบิน 400 บาท
 • ราคาค่าดำเนินการที่แจ้งด้านบนนี้ เป็นโปรโมชั่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้
 • ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในเรียกคืนค่าดำเนินการได้กรณีไม่ต้องการยื่นแล้ว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยืน หรือสามารถเลือกยื่นได้ตามช่วงเวลาที่สะดวกโดยไม่มีกำหนด
 • ***รับวีซ่าแล้ว มาออกตั๋วเครื่องบินกับเรา ท่านจะได้ราคาพิเศษสุดๆ*** 

รีวิวจากคุณลูกค้าที่น่ารัก

ท่านสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Moblie : 095-954-9136
Moblie : 095-564-0715
ID Line :@bptravel

กด add line แผนกวีซ่าโดยตรง คลิกด้านล่าง

Facebook : bpluxurytravel

✨บริการจองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมที่พัก ตั๋วรถไฟ Pocket Wifi
ราคาทัวร์ทั่วโลกพร้อมโปรแกรมรูปแบบเต็ม รับปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัว
กรุ๊ปเหมาทั่วโลก ท่องเที่ยวครอบครัว กรุ๊ปบริษัทสัมมนา
การเดินทางที่สมบูรณ์แบบ และได้มาตรฐาน
ร่วมบันทึกประสบการณ์ดีๆ ไปพร้อมกับเรา✨
ททท. 11/08326