โอซาก้า 

“ทัวร์พรีเมียมส่วนตัว” ประเทศญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการความเป็นส่วนตัว

ในราคาพิเศษกับการบริการในระดับ 5 ดาว