ไกด์ส่วนตัวนำเที่ยวญี่ปุ่นไกด์ส่วนตัวนำเที่ยวญี่ปุ่น

      ไกด์ส่วนตัวญี่ปุ่น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น โดยคุณสามารถ กำหนดแพลนเที่ยวได้อย่างอิสระ โดยมีไกด์ส่วนตัวนำทางให้บริการไกด์ส่วนตัว พาเที่ยวญี่ปุ่นของทางบริษัท BP Luxury Travel นั้น คุณลูกค้าสามารถเลือกไกด์ได้ตามใจชอบ ได้ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ไกด์นักเรียน ไกด์นักศึกษา หรือไกด์มืออาชีพ

เหตุผลที่ควรใช้บริการกับเรา

  • ไกด์ส่วนตัวญี่ปุ่น เป็นทีมงานที่ทาง BP Luxury Travel รู้จักและไว้วางใจ สามารถเชื่อถือได้โดยไกด์ทุกคนเป็นคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่น รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นลูกค้าไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าเครื่องบินเพื่อพาไกด์จากเมืองไทยมายังญี่ปุ่น

  • ทีมงานไกด์ส่วนตัวของเรานั้น มีทั้ง ผู้ชายและผู้หญิง โดยทุกคนจะรู้จักวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับไกด์ได้ ขณะพาเที่ยว

  • ทีมงานไกด์ส่วนตัวนั้น เป็นทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี สามารถสื่อสาร และหาข้อมูลที่ลูกค้าต้องการได้

  • ทางทีมงานมีบริการรถ รับ-ส่ง และพาเที่ยวสำหรับลูกค้า (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

  • การจ้างไกด์ส่วนตัวนั้น ย่อมที่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่สิ่งที่ได้กลับมานั้น คุ้มค่ากว่าการซื้อทัวร์เพื่อมาเที่ยวกับคนอื่นๆที่ไม่รู้จัก

 

การเดินทาง

  • การเดินทางในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีหลากหลายให้เลือกซึ่งเราจะใช้ 3 เเบบการเดินทางเป็นหลัก

       เเบบที่ 1 การเดินทางโดยรถไฟ

       เเบบที่ 2 การเดินทางโดยรถบัส 

       เเบบที่ 3 การเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ

อัตราค่าบริการ

  • อัตราค่าบริการนำเที่ยวตามประสบการณ์  15,000 ต่อวัน – 35,000 เยน (12 ชั่วโมง) ราคานี้ไม่รวมค่าอาหารและค่าเดินทาง รวมถึง บัตรผ่านประตูสถานที่เที่ยวต่างๆ

  • ลูกค้าต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในแต่ละสถานที่ให้กับไกด์ รวมถึงค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้แก่ไกด์ด้วย (ถ้าไม่ต้องการให้ไกด์เข้าไปไม่จำเป็นต้องจ่าย)

  • ทางทีมงานมีบริการรถ รับ-ส่ง และพาเที่ยวสำหรับลูกค้า (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

  • การเดินทางต่างจังหวัด และค้างคืน ลูกค้าต้องออกค่าที่พักและค่าเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆให้แก่ไกด์ด้วย

 

เงื่อนไขเเละข้อตกลง

  • เวลาปฎิบัติงาน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่ไปพบลูกค้าที่พักและกลับมาส่งถึงที่พัก(เวลาโดยประมาณ 9:00~20:00) โดยนำลูกค้าเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ตามหมายกำหนดการ รวมถึงการรับประทานอาหารเที่ยงและอาหารเย็น พร้อมคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ซื้อบัตรผ่านประตู ตั๋วเดินทางให้ เป็นต้น สำหรับเวลาการเข้าดูสถานที่เวลา ปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวกของลูกค้า

  • ลูกค้ากรุณาออกค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเข้าชมสถานที่(หากต้องการให้ไกด์เข้าไปด้วย) ตามค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง

  • กรุ๊ปควรมีขนาดตั้งแต่ 2 ท่าน จนถึง 35 ท่าน ต่อไกด์ 1 คน (มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติม)

  • รายการค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่รวม กับ การจองตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหารรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆของลูกค้า

  • ก่อนการเดินทาง กรุณาแจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เที่ยวบิน โรงแรม โปรแกรมท่องเที่ยว สถานที่ที่มีต้องการจะไปเที่ยว จำนวนวันที่ท่านต้องการใช้บริการกับไกด์

 

*หมายเหตุ หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทาง กรุณาแจ้งให้ไกด์ทราบล่วงหน้า หากลูกค้าต้องการแพลนท่องเที่ยว รบกวนบอกสถานที่อยากไปหรือเขตท้องที่ที่ต้องการจะไปมาก่อนล่วงหน้า

ติดต่อเรา

02-118-3890

เบอร์โทรออฟฟิศ

095-880-4615

เบอร์มือถือ

@bptravel

ID Line