วีซ่าอเมริกาหากคุณลูกค้ากำลัง เป็นกังวลเรื่องวีซ่า ทีมงานผู้เชียวชาญ ประสบการณ์กว่า 20 ปี จะช่วยเหลือท่านได้แน่นอน

***ไม่ทราบว่าวีซ่าจะผ่านไหม เอกสารการเงินการงานไม่พร้อม กลัวถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ เคยถูกปฏิเสธวีซ่า*** 

*****ค่าใช้จ่ายถูก บริการเป็นเลิศ เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ***** 

รับทำ วีซ่าอเมริการาคาถูก ประเภท B-1/B-2/J-1/F-1

Untitled-1

           โดยทั่วไปแล้วบุคคลต่างชาติที่ต้องการเดินทางเขาประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับเข้ามาในประเทศชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การศึกษา หรือการทำงาน หรือวีซ่าถาวรสำหรับเข้ามาอาศัยในประเทศแบบถาวรเช่นการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งการทำวีซ่าเองนั้นจะมีขั้นตอนมากมาย ในวันนี้ ทาง BP Luxury Travel ของเราได้มีบริการรับทำ วีซ่าอเมริกา ประเภท B-1/B-2/J-1/F-1 และที่สำคัญอย่างยิ่ง ทาง BP Luxury Travel ของเรานั้นคิดค่าบริการที่ถูกสุดๆ กันไปเลย !!

ข้อมูลเกี่ยวกับ วีซ่าอเมริกา ประเภท B-1 / B-2 / J-1/ F-1

          วีซ่า B-1/B-2/J-1/F-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (B-1) เพื่อพักผ่อน หรือเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ (B-2) โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมด้านการบริการ วีซ่า B-1 และ B-2 มักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2/J-1/F-1
          วีซ่า J-1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียน หรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยและต้องการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งในเรื่องวัฒนธรรมหรือวิชาการ โดยผู้ขอจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้สูงสุด 2 ปี อีกทั้งได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่จำกัดชั่วโมงการทำงาน และไม่จำกัดจำนวนงาน

ขั้นตอนในการรับทำ วีซ่าอเมริการาคาถูก ของเรา

call center
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราตรง โทร 095-650-9017

หรือ 095-954-9136 หรือ ID Line :@bpvisa

กด add line แผนกวีซ่าโดยตรง คลิกด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลในการทำวีซ่าอเมริกา

send_paper

2. เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการเเจ้งรายละเอียดของ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

cheeck_paper

3. กรอกข้อมูล เเละ ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ทั้งหมด

calendar4. เลือกวันที่จะสัมภาษณ์วีซ่า

interview

5. สัมภาษณ์วีซ่าพร้อมทราบผลทันที
_______________________________________

ค่าดำเนินการบริการ

* หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า 185 $ ( ขึ้นอยู่กับอัตราเเลกเปลี่ยนของเงินดอลล่าสหรัฐ )

เเบบธรรมดา
1,990 บาท

- ดำเนินการภายใน 5 - 7 วันทำการ

- ฟรีกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร เเละนัดวันสัมภาษณ์

- ฟรีจัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์

- ฟรีแผนการเดินทางท่องเที่ยวฉบับภาษาอังกฤษ

- ฟรีทำการจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

- ฟรีบทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ

- ฟรีติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

- ฟรีกรณีเปลี่ยนผู้เดินทางยื่นวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเทศยื่นวีซ่า ไม่จำกัดระยะเวลา

เเบบด่วนพิเศษ
3,990 บาท

- ดำเนินการภายใน 1 วันทำการ

- ฟรีถ่ายรูปขอวีซ่า

- ฟรีกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร เเละนัดวันสัมภาษณ์

- ฟรีจัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์

- ฟรีบริการแปลเอกสารเบื้องต้น 2 ฉบับ

- ฟรีทำการจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

- ฟรีบทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ

- ฟรีจดหมายแนะนำตัว

- ฟรีติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

- ฟรีกรณีเปลี่ยนผู้เดินทางยื่นวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเทศยื่นวีซ่า ไม่จำกัดระยะเวลา

เเบบพิเศษบริษัททัวร์รับรอง (โอกาสผ่านสูง)
9,990 บาท

- ดำเนินการ 3-7 วันทำการ และนัดวันสัมภาษณ์

- ฟรีกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร เเละนัดวันสัมภาษณ์

- ฟรีโปรแกรมทัวร์การเดินทาง รับรองโดยบริษัท

- ฟรีBooking โรงแรม พร้อมตั๋วเครื่องบินระบุวันที่ชัดเจน

- ฟรีประกันการเดินทางแบบกรุ๊ป

- ฟรีคอร์สติวบทสัมภาษณ์วีซ่าโดยเฉพาะ

- ฟรีบริการแปลเอกสารไม่จำกัด

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

- ฟรีบทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ

- ฟรีจดหมายแนะนำตัว

- ฟรีจัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์

- ฟรีติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

- ฟรีกรณีเปลี่ยนผู้เดินทางยื่นวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเทศยื่นวีซ่า ไม่จำกัดระยะเวลา

***การชำระเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น***

_______________________________________

เอกสารขอวีซ่าที่ควรเตรียมเบื้องต้น

 1. หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี
 2. รูปถ่ายสีตามที่สถานทูตกำหนด
  - (รูปถ่ายประกอบใบสมัคร วีซ่าอเมริกา ใช้ขนาด 5×5 ซ.ม. หรือ 2×2 นิ้ว พื้นหลังขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามใส่แว่นตาในทุกกรณี
 3. หลักฐานการทำงาน
  – กรณีทำงานประจำ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน และ/หรือ ใบลา และ/หรือ สลิปเงินเดือน
  – กรณีเจ้าของกิจการ ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของ พร้อมใบเสร็จเสียภาษีล่าสุด และ Statement กิจการย้อนหลัง 6 เดือน
  – กรณีเกษียณอายุ เอกสารการเกษียณอายุ (ถ้ามี) เช่น สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ สำเนาเอกสารการจ่ายบำนาญ สำเนาเอกสารรับรองการทำงานที่สุดท้าย หากไม่มีหรือเป็นแม่บ้าน อายุมากกว่า 60 ปี อาจไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่
 4. เอกสารการลางาน
 5. หลักฐานการศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา) เช่น หนังสือรับรองว่า เราเป็นนักศึกษาระดับใด สถาบันไหน จะกลับมาทำการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป หรือ รับรองว่า สำเร็จการศึกษาแล้ว (แล้วแต่กรณี) และ รายงานผลการเรียนหรือทรานสคริป
 6. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง
 7. ใบจองตั๋ว (ถ้ามี)
 8. สำเนาเอกสารส่วนตัว ระบุชื่อสกุล เก่าใหม่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว ฯ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่า ใบแสดงสิทธิ์การดูแลบุตรฯ กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีต้องใช้สูติบัตร มีค่าแปลเอกสารฉบับละ 300 บาท
 9. เอกสารอ้างอิงจากญาติหรือเพื่อนที่ต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย จดหมายรับรองที่พัก ระบุความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ในการเชิญ เป็นต้น ประกอบกับ สำเนาหนังสือเดินทาง และวีซ่า (ถ้ามี) หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ฯ
 10. หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทางไปต่างประเทศทริปนั้น ๆ ได้แก่ รายการความเคลื่อนไหวบัญชี 6 เดือน – 1 ปี (ภาษาอังกฤษ)
 11. ที่พัก หรือใบจองที่พัก หรือ หนังสือรับรองการจัดหาที่พัก
 12. กรณีที่ผู้สมัครยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องขอหนังสือยินยอมจากทางเขตผู้มีอำนาจ รับรองความยินยอมของผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย
 13. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

_______________________________________

หมายเหตุ

 • ราคาค่าดำเนินการที่แจ้งด้านบนนี้ เป็นโปรโมชั่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้
 • ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในเรียกคืนค่าดำเนินการได้กรณีไม่ต้องการยื่นแล้ว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยืน หรือสามารถเลือกยื่นได้ตามช่วงเวลาที่สะดวกโดยไม่มีกำหนด
 • ***รับวีซ่าแล้ว มาออกตั๋วเครื่องบินกับเรา ท่านจะได้ราคาพิเศษสุดๆ*** 

วีซ่าคู่หมั้น K1 / วีซ่าแต่งงาน CR1/IR1
32,990 บาท

- บริการกรอกแบบฟอร์มในระบบเพื่อยื่นให้ทั้งหมด

- บริการช่วยจัดและเรียบเรียงเอกสารเพื่อยื่นให้ทั้งหมด

- บริการทำเรื่องยื่นกับทาง USCIS ของอเมริกาให้

- บริการยื่น DS160 / DS260 ในระบบกับทางสถานทูตอเมริกา

- ทำนัดวันไปสัมภาษณ์กับทางสถานทูตอเมริกา

- แปลเอกสารทางราชการให้ เช่น ใบสูติบัตร / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / ใบสมรส / ใบหย่า / ใบรับรองการโสด

- มีแบบฟอร์มการเขียนจดหมายแนะนำตัว และจดหมายแสดงความสัมพันธ์กัน

- บริการเรื่องการตรวจสุขภาพ

- บริการขอใบรับรองความประพฤติกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

- ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียดเพื่อให้มีโอกาสผ่านมากที่สุด

- มีไกด์ไลน์แนวคำถาม-คำตอบที่ทางสถานทูตมักชอบถามตอนสัมภาษณ์

- รับและส่งผลวีซ่า + พาสปอร์ตถึงที่บ้าน

***ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสุขภาพและค่าธรรมเนียมของสถานทูตและหน่วยงานราชการทั้งหมด***

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
9,990 บาท

- บริการนัดหมายกับสถานทูตเพื่อขอใบรับรองการโสด

- บริการพาเข้าสถานทูตเพื่อขอใบรับรองการโสด

- บริการรับรองเอกสารการแปลจากทางกระทรวงการต่างประเทศ

- บริการเรียบเรียงเอกสารของทั้ง 2 ฝ่าย

- บริการนัดหมายและพาจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต

- บริการล่ามแปลภาษาและพยานของทั้ง 2 ฝ่าย

***ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมรับรองการแปลและค่าธรรมเนียมของหน่วยงานราชการทั้งหมด***

 

รีวิวจากคุณลูกค้าที่น่ารัก

ท่านสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อทีมงานแผนกวีซ่าโดยตรง

Moblie : 095-650-9017
Moblie : 095-954-9136
ID Line :@bpvisa

กด add line แผนกวีซ่าโดยตรง คลิกด้านล่าง

Facebook : bpluxurytravel

✨บริการจองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมที่พัก ตั๋วรถไฟ Pocket Wifi
ราคาทัวร์ทั่วโลกพร้อมโปรแกรมรูปแบบเต็ม รับปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัว
กรุ๊ปเหมาทั่วโลก ท่องเที่ยวครอบครัว กรุ๊ปบริษัทสัมมนา
การเดินทางที่สมบูรณ์แบบ และได้มาตรฐาน
ร่วมบันทึกประสบการณ์ดีๆ ไปพร้อมกับเรา✨
ททท. 11/08326