วีซ่าอินเดียรับทำ วีซ่าอินเดีย ราคาถูก

schengen-visa-document

      ด้วยความสวยงามของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือความแปลกตาของสถาปัตยกรรมโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ และจุดขายที่มีแค่ที่ประเทศอินเดียเท่านั้น เราจึงอยากให้คุณได้ไปสัมผัสกับตาตัวเองดูสักครั้งในชีวิต แต่ก่อนที่คุณจะไป เที่ยวอินเดีย คุณจะต้องศึกษาข้อมูลการเดินทาง และเอกสารการขอวีซ่าให้ครบถ้วนเสียก่อน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของตัวคุณเอง ในวันนี้ ทาง BP Luxury Travel ของเราได้มีบริการรับทำ วีซ่าอินเดีย และที่สำคัญอย่างยิ่ง ทาง BP Luxury Travel ของเรานั้นคิดค่าบริการที่ถูกสุดๆ กันไปเลย !!

 

ขั้นตอนในการรับทำ วีซ่าอินเดียราคาถูก ของเรา

call center
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา โทร  095-514-1182

หรือ โทร 096-914-0696 หรือ ID Line : bpvisa2

เพื่อรับข้อมูลในการทำวีซ่าเซ็งเก้น

send_paper

2. เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการเเจ้งรายละเอียดของ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

cheeck_paper

3. กรอกข้อมูล เเละ ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ทั้งหมด

mail

4. ลูกค้าทำการยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าเซ็งเก้น

5. รอผลอนุมัติของวีซ่าประมาณ 3 วันทำการ
_______________________________________

ค่าดำเนินการบริการ

* หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า 80 USD ( ขึ้นอยู่กับอัตราเเลกเปลี่ยนของเงินดอลล่าร์ )

เเบบธรรมดา
1,990 บาท

- ดำเนินการภายใน 5 - 7 วันทำการ

- กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร เเละนัดวันยื่นเอกสาร

- ฟรีเอกสารจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ

- ฟรีแผนการเดินทางท่องเที่ยวฉบับภาษาอังกฤษ

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

เเบบด่วนพิเศษ
3,990 บาท

- ดำเนินการภายใน 1 วันทำการ

- กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร เเละนัดวันยื่นเอกสาร

- ฟรีเอกสารจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ

- ฟรี Booking โรงแรม 2 โรงแรม

- ฟรีบริการแปลเอกสารเบื้องต้น 2 ฉบับ

- ฟรีแผนการเดินทางท่องเที่ยวฉบับภาษาอังกฤษ

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

เเบบพิเศษบริษัททัวร์รับรอง
6,990 บาท

- ดำเนินการ 3-5 วันทำการ และนัดวันสัมภาษณ์

- กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร เเละนัดวันยื่นเอกสาร

- โปรแกรมทัวร์การเดินทาง รับรองโดยบริษัท

- เอกสารจดหมายรับรองลูกค้าไปกับทัวร์ภาษาอังกฤษ

- Booking โรงแรม พร้อมตั๋วเครื่องบินระบุวันที่ชัดเจน

- ฟรีเอกสารจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ

- ฟรีบริการแปลเอกสารเบื้องต้น

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

VISA VIP

_______________________________________

เอกสารขอวีซ่าที่ควรเตรียมเบื้องต้น

1. หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี
2. รูปถ่ายตามที่สถานทูตกำหนด
    - รูปถ่ายประกอบใบสมัคร  3.5-4.5 ซ.ม. พื้นหลังขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใส่แว่นในทุกกรณี (ผู้หญิงต้องถ่ายรูปเป็นหูชัดเจน)
3. หลักฐานการทำงาน
    - กรณีทำงานประจำ  ได้แก่  หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับภาษาอังกฤษ) อายุไม่เกิน 1 เดือน
    - กรณีเจ้าของธุรกิจ  ได้แก่   หนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของ
    - กรณีเกษียณอายุ  เอกสารเกษียณอายุ (ถ้ามี) เช่น สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ สำเนาเอกสารการจ่ายบำนาญ สำเนาเอกสารรับรองการทำงานที่สุดท้าย  หากไม่มี หรือเป็นแม่บ้านอายุ 60 ปี อาจไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
4. หลักฐานการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) (กรณีเป็นนักศึกษา) เช่นหนังสือรับรองว่า เราเป็นนักศึกษาระดับใด สถาบันไหน จะกลับมาศึกษาในปีการศึกษาถัดไป หรือ รับรองว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว (แล้วแต่กรณี) และรายงานผลการเรียน หรือ ทรานสคริป
5. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
6. ใบจองตั๋ว
7. ที่พัก หรือ ใบจองที่พัก หรือ หนังสือรับรองการจัดหาที่พัก
8. เอกสารอ้างอิงจากญาติหรือเพื่อนที่ต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย จดหมายรับรองที่พัก ระบุความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ในการเชิญ เป็นต้น ประกอบกับสำเนาหนังสือเดินทาง และ วีซ่า (ถ้ามี) ของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กัน
9. สำเนาเอกสารส่วนตัว ระบุชื่อสกุล เก่าใหม่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัวฯ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล-ใบสมรส ใบหย่าร้าง ใบแสดงสิทธิ์การดูแลบุตรฯ หนังสือเดินทาง หรือ วีซ่า (ถ้ามี) หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ฯ มีค่าแปลเอกสาร ฉบับละ 300 บาท
10. หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทางไปประเทศทริปนั้น ๆ ได้แก่รายงานความเคลื่อนไหวบัญชี 6 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
11. กรณีมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ ต้องแนบหลักฐานการเงินของบุคคลนั้น สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน, หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ที่ออกจากธนาคาร เป็นฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารการทำงาน
12. กรณีที่ผู้สมัครยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องขอหนังสือยินยอมจากทางเขตผู้มีอำนาจ รับรองความยินยอมของผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย
13. ใบสูติบัตร กรณีอายุไม่เกิน 20 ปี
14. เอกสารประกันการเดินทาง
15 .เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

_______________________________________

หมายเหตุ

  • กรณีต้องการเฉพาะ Booking โรงแรม ฉบับละ 400 บาท ตั๋วเครื่องบิน 400 บาท
  • ราคาค่าดำเนินการที่แจ้งด้านบนนี้ เป็นโปรโมชั่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้
  • ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในเรียกคืนค่าดำเนินการได้กรณีไม่ต้องการยื่นแล้ว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยืน หรือสามารถเลือกยื่นได้ตามช่วงเวลาที่สะดวกโดยไม่มีกำหนด

รีวิวจากคุณลูกค้าที่น่ารัก

ท่านสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Moblie : 095-514-1182
Moblie : 096-914-0696
ID Line : bpvisa2
Facebook : bpluxurytravel

✨บริการจองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมที่พัก ตั๋วรถไฟ Pocket Wifi
ราคาทัวร์ทั่วโลกพร้อมโปรแกรมรูปแบบเต็ม รับปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัว
กรุ๊ปเหมาทั่วโลก ท่องเที่ยวครอบครัว กรุ๊ปบริษัทสัมมนา
การเดินทางที่สมบูรณ์แบบ และได้มาตรฐาน
ร่วมบันทึกประสบการณ์ดีๆ ไปพร้อมกับเรา✨
ททท. 11/08326