วีซ่าอังกฤษรับทำ วีซ่าอังกฤษราคาถูก

หากคุณลูกค้ากำลัง เป็นกังวลเรื่องวีซ่า ทีมงานผู้เชียวชาญ ประสบการณ์กว่า 20 ปี จะช่วยเหลือท่านได้แน่นอน

***ไม่ทราบว่าวีซ่าจะผ่านไหม เอกสารการเงินการงานไม่พร้อม กลัวถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ เคยถูกปฏิเสธวีซ่า*** 

*****ค่าใช้จ่ายถูก บริการเป็นเลิศ เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ***** 

          โดยทั่วไปแล้วบุคคลต่างชาติที่ต้องการเดินทางเขาประเทศอังกฤษจะต้องมีวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับเข้ามาในประเทศชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การศึกษา หรือการทำงาน หรือวีซ่าถาวรสำหรับเข้ามาอาศัยในประเทศแบบถาวรเช่นการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งการทำวีซ่าเองนั้นจะมีขั้นตอนมากมาย ในวันนี้ ทาง BP Luxury Travel ของเราได้มีบริการรับทำ วีซ่าอังกฤษ  และที่สำคัญอย่างยิ่ง ทาง BP Luxury Travel ของเรานั้นคิดค่าบริการที่ถูกสุดๆ กันไปเลย !!

ประเภทของวีซ่าอังกฤษ

* หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่า เเละอัตราเเลกเปลี่ยนของเงินดอลล่าสหรัฐ

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า 
เริ่มต้นที่ 122 $ *

 

 

วีซ่าธุรกิจอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า 
เริ่มต้นที่ 122 $ *

 

 

วีซ่านักเรียนอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า 
เริ่มต้นที่ 127 $ *

 

 

วีซ่าทรานซิทอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า 
เริ่มต้นที่ 85 $ *

 

 

ขั้นตอนในการรับทำ วีซ่าอังกฤษราคาถูก ของเรา

call center
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา โทร 083-527-1163

หรือ โทร 095-514-1182 หรือ ID Line :@bptravel

กด add line แผนกวีซ่าโดยตรง คลิกด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลในการทำวีซ่าอังกฤษ

send_paper

2. เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการเเจ้งรายละเอียดของ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

cheeck_paper

3. กรอกข้อมูล เเละ ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ทั้งหมด

mail

4. ลูกค้าทำการยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าอังกฤษ

5. รอผลอนุมัติของวีซ่า
_______________________________________

ค่าดำเนินการบริการ

* หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเภท

เเบบธรรมดา
1,990 บาท

- ดำเนินการภายใน 5 - 7 วันทำการ

- ฟรีถ่ายรูปขอวีซ่า

- ฟรีกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร นัดวันสแกนนิ้ว

- ฟรีเอกสารจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ

- ฟรี Booking โรงแรม

- ฟรีแผนการเดินทางท่องเที่ยวฉบับภาษาอังกฤษ

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

- ฟรีติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

- ฟรีกรณีเปลี่ยนผู้เดินทางยื่นวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเทศยื่นวีซ่า ไม่จำกัดระยะเวลา

เเบบด่วนพิเศษ
3,990 บาท

- ดำเนินการภายใน 1 วันทำการ

- ฟรีถ่ายรูปขอวีซ่า

- ฟรีกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร นัดวันสแกนนิ้ว

- ฟรีเอกสารจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ

- ฟรี Booking โรงแรม

- ฟรีแผนการเดินทางท่องเที่ยวฉบับภาษาอังกฤษ

- ฟรีบริการแปลเอกสารเบื้องต้น 2 ฉบับ

- ฟรีจดหมายแนะนำตัว

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

- ฟรีติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

- ฟรีกรณีเปลี่ยนผู้เดินทางยื่นวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเทศยื่นวีซ่า ไม่จำกัดระยะเวลา

เเบบพิเศษบริษัททัวร์รับรอง (โอกาสผ่านสูง)
6,990 บาท

- ดำเนินการ 3-5 วันทำการ และนัดวันสัมภาษณ์

- ฟรีถ่ายรูปขอวีซ่า

- ฟรีกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร นัดวันสแกนนิ้ว

- ฟรีโปรแกรมทัวร์การเดินทาง รับรองโดยบริษัท

- ฟรีเอกสารจดหมายรับรองลูกค้าไปกับทัวร์ภาษาอังกฤษ

- ฟรีBooking โรงแรม พร้อมตั๋วเครื่องบินระบุวันที่ชัดเจน

- ฟรีเอกสารจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ

- ฟรีบริการแปลเอกสารไม่จำกัด

- ฟรีจดหมายแนะนำตัว

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

- ฟรีติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

- ฟรีกรณีเปลี่ยนผู้เดินทางยื่นวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเทศยื่นวีซ่า ไม่จำกัดระยะเวลา

***การชำระเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น***

_______________________________________

เอกสารขอวีซ่าที่ควรเตรียมเบื้องต้น

1. หนังสือเดินทางทุกเล่มที่มี
2. หลักฐานการทำงาน
    - กรณีทำงานประจำ  ได้แก่  หนังสือรับรองการทำงาน อายุไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
    - กรณีเจ้าของธุรกิจ  ได้แก่   หนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของ
    - กรณีเกษียณอายุ  เอกสารเกษียณอายุ (ถ้ามี) เช่น สำเนาบัตรข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ สำเนาเอกสารการจ่ายบำนาญ สำเนาเอกสารรับรองการทำงานที่สุดท้าย  หากไม่มี หรือเป็นแม่บ้านอายุ 60 ปี อาจไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
3. หลักฐานการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) (กรณีเป็นนักศึกษา) เช่นหนังสือรับรองว่า เราเป็นนักศึกษาระดับใด สถาบันไหน จะกลับมาศึกษาในปีการศึกษาถัดไป หรือ รับรองว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว (แล้วแต่กรณี) และรายงานผลการเรียน หรือ ทรานสคริป
4. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
5. ใบจองตั๋ว (ถ้ามี)
6. ที่พัก หรือ ใบจองที่พัก หรือ หนังสือรับรองการจัดหาที่พัก (ถ้ามี)
7. เอกสารอ้างอิงจากญาติหรือเพื่อนที่ต่างประเทศ หรือทางธุรกิจ (ถ้ามี) เช่น จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย จดหมายรับรองที่พัก ระบุความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ในการเชิญ เป็นต้น ประกอบกับสำเนาหนังสือเดินทาง และ วีซ่า (ถ้ามี) ของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กัน
8. สำเนาเอกสารส่วนตัว ระบุชื่อสกุล เก่าใหม่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัวฯ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล-ใบสมรส ใบหย่าร้าง ใบแสดงสิทธิ์การดูแลบุตรฯ หนังสือเดินทาง หรือ วีซ่า (ถ้ามี) หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ฯ มีค่าแปลเอกสาร ฉบับละ 300 บาท
9. หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทางไปประเทศทริปนั้น ๆ ได้แก่รายงานความเคลื่อนไหวบัญชี 6 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
10. กรณีมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ ต้องแนบหลักฐานการเงินของบุคคลนั้น สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน, หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ที่ออกจากธนาคาร เป็นฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารการทำงาน
11. กรณีที่ผู้สมัครยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องขอหนังสือยินยอมจากทางเขตผู้มีอำนาจ รับรองความยินยอมของผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย
12. ใบสูติบัตร กรณีอายุไม่เกิน 20 ปี
13. กรณีผู้สมัครอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบตรวจสุขภาพและต้องทำประกันการเดินทางด้วย
14 .เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

_______________________________________

หมายเหตุ

  • กรณีต้องการเฉพาะ Booking โรงแรม ฉบับละ 400 บาท ตั๋วเครื่องบิน 400 บาท
  • ราคาค่าดำเนินการที่แจ้งด้านบนนี้ เป็นโปรโมชั่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้
  • ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในเรียกคืนค่าดำเนินการได้กรณีไม่ต้องการยื่นแล้ว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยืน หรือสามารถเลือกยื่นได้ตามช่วงเวลาที่สะดวกโดยไม่มีกำหนด
  • ***รับวีซ่าแล้ว มาออกตั๋วเครื่องบินกับเรา ท่านจะได้ราคาพิเศษสุดๆ*** 

รีวิวจากคุณลูกค้าที่น่ารัก

ท่านสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Moblie : 083-527-1163
Moblie : 095-514-1182
ID Line :@bptravel

กด add line แผนกวีซ่าโดยตรง คลิกด้านล่าง

 

 

Facebook : bpluxurytravel

✨บริการจองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมที่พัก ตั๋วรถไฟ Pocket Wifi
ราคาทัวร์ทั่วโลกพร้อมโปรแกรมรูปแบบเต็ม รับปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัว
กรุ๊ปเหมาทั่วโลก ท่องเที่ยวครอบครัว กรุ๊ปบริษัทสัมมนา
การเดินทางที่สมบูรณ์แบบ และได้มาตรฐาน
ร่วมบันทึกประสบการณ์ดีๆ ไปพร้อมกับเรา✨
ททท. 11/08326