วีซ่าญี่ปุ่น

รับทำ วีซ่าญี่ปุ่นราคาถูก

หากคุณลูกค้ากำลัง เป็นกังวลเรื่องวีซ่า ทีมงานผู้เชียวชาญ ประสบการณ์กว่า 20 ปี จะช่วยเหลือท่านได้แน่นอน

***ไม่ทราบว่าวีซ่าจะผ่านไหม เอกสารการเงินการงานไม่พร้อม กลัวถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ เคยถูกปฏิเสธวีซ่า*** 

*****ค่าใช้จ่ายถูก บริการเป็นเลิศ เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ***** 

          โดยทั่วไปแล้วบุคคลต่างชาติที่ต้องการเดินทางเขาประเทศญีปุ่่น สำหรับทำงาน เรียน วีซ่าระยะยาว หรือวีซ่าถาวรสำหรับเข้ามาอาศัยในประเทศแบบถาวรเช่นการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งการทำวีซ่าเองนั้นจะมีขั้นตอนมากมาย ในวันนี้ ทาง BP Luxury Travel ของเราได้มีบริการรับทำ วีซ่าญีปุ่่น และที่สำคัญอย่างยิ่ง ทาง BP Luxury Travel ของเรานั้นคิดค่าบริการที่ถูกสุดๆ ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งในหลายประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปมากที่สุดของโลก กันไปเลย !!

ประเภทของวีซ่าญี่ปุ่น

* หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่า

ขั้นตอนในการรับทำ วีซ่าอังกฤษราคาถูก ของเรา

call center
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา โทร 095-179-1951

หรือ โทร 095-179-4459 หรือ ID Line : @bpvisa1

กด add line แผนกวีซ่าโดยตรง คลิกด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลในการทำวีซ่าญี่ปุ่น

send_paper

2. เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการเเจ้งรายละเอียดของ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

cheeck_paper

3. กรอกข้อมูล เเละ ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ทั้งหมด

mail

4. ลูกค้าทำการยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าญี่ปุ่น

5. รอผลอนุมัติของวีซ่า
_______________________________________

ค่าดำเนินการบริการ

* หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเภท

เเบบธรรมดา
1,990 บาท

- ดำเนินการภายใน 3 - 5 วันทำการ

- ฟรีตรวจสอบเอกสารส่วนตัวให้

- ฟรีกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร นัดวันสแกนนิ้ว

- ฟรีเอกสารจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ

- ฟรี Booking โรงแรม

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

- ฟรีติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

- ฟรีกรณีเปลี่ยนผู้เดินทางยื่นวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเทศยื่นวีซ่า ไม่จำกัดระยะเวลา

เเบบด่วนพิเศษ
3,990 บาท

- ดำเนินการภายใน 1 วันทำการ

- ฟรีตรวจสอบเอกสารส่วนตัวให้

- ฟรีกรอกฟอร์ม จัดเอกสาร นัดวันสแกนนิ้ว

- ฟรีเอกสารจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบ

- ฟรี Booking โรงแรม

- ฟรีบริการแปลเอกสารเบื้องต้น 2 ฉบับ

- ฟรีจดหมายแนะนำตัว

- ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า

- ฟรีติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

- ฟรีกรณีเปลี่ยนผู้เดินทางยื่นวีซ่า หรือ เปลี่ยนประเทศยื่นวีซ่า ไม่จำกัดระยะเวลา

***การชำระเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น***

_______________________________________

เอกสารขอวีซ่าที่ควรเตรียมเบื้องต้น

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า6 เดือน (กรณีมีหน้าวีซ่าญี่ปุ่นไม่เกิน 5 ปี ต้องถ่ายสำเนาด้วย)
 2. รูปถ่ายสีพื้นหลังขาว ขนาด2 x 1.4 นิ้ว เปิดหน้าชัดเจน จำนวน 2 ใบ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน และใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ใบสมรส/หย่า จำนวน1 ชุด (พร้อมฉบับแปล)
 4. หลักฐานการทำงาน
  - กรณีทำงานประจำ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับอังกฤษ)

- กรณีเจ้าของธุรกิจ ได้แก่ หนังสือจดทะเบียนบริษัท/หจก. อายุไม่เกิน 3 เดือน ใบทะเบียนการค้า (พร้อมฉบับแปล)

- กรณีทำงานอิสระ ได้แก่ จดหมายชี้แจงอธิบายการทำงาน และหลักฐานที่บ่งบอกถึงการทำงานนั้น เช่น รูปหน้าร้าน หน้าเพจ เว็บไซด์ รูปถ่ายขณะปฎิบัติงาน สัญญาการจ้างงาน เป็นต้น

*กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษา อายุเกิน 16 ปี ใช้หนังสือรับรองการเรียนฉบับอังกฤษ และเอกสารการทำงานของผู้ปกครอง*
5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด หรือใช้เป็นสเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน
*กรณีมีผู้รับรองการเงินให้ ต้องแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตและเอกสารการทำงานและการเงินของผู้รับรองด้วย เช่น หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย หนังสือรับรองการเสียภาษี เป็นต้น*

 1. ตั๋วเครื่องบิน และ*หากเดินทางไปท่องเที่ยวต้องเตรียมใบจองโรงแรม/แพลนการเดินทาง
 2. กรณีเดินทางไปเยี่ยมเยียน ใช้จดหมายเชิญ เขียนแสดงถึงความสัมพันธ์ เหตุผลที่ต้องการให้เดินทางไป พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ตหรือวีซ่าที่ถืออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นของผู้เชิญ และหลักฐานต่างๆที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์กัน เช่น รูปถ่ายด้วยกัน เป็นต้น
 3. กรณีเดินทางไปธุรกิจ ใช้จดหมายเชิญจากองค์กรที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมหนังสือจดทะเบียนบริษัท

_______________________________________

หมายเหตุ

 • กรณีต้องการเฉพาะ Booking โรงแรม ฉบับละ 400 บาท ตั๋วเครื่องบิน 400 บาท
 • ราคาค่าดำเนินการที่แจ้งด้านบนนี้ เป็นโปรโมชั่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้
 • ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในเรียกคืนค่าดำเนินการได้กรณีไม่ต้องการยื่นแล้ว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยืน หรือสามารถเลือกยื่นได้ตามช่วงเวลาที่สะดวกโดยไม่มีกำหนด
 • ***รับวีซ่าแล้ว มาออกตั๋วเครื่องบินกับเรา ท่านจะได้ราคาพิเศษสุดๆ*** 

รีวิวจากคุณลูกค้าที่น่ารัก

ท่านสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Moblie : 085-179-1951
Moblie : 095-179-4459

Facebook : bpluxurytravel
ID Line :@bpvisa1

กด add line แผนกวีซ่าโดยตรง คลิกด้านล่าง

 

 

✨บริการจองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมที่พัก ตั๋วรถไฟ Pocket Wifi
ราคาทัวร์ทั่วโลกพร้อมโปรแกรมรูปแบบเต็ม รับปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัว
กรุ๊ปเหมาทั่วโลก ท่องเที่ยวครอบครัว กรุ๊ปบริษัทสัมมนา
การเดินทางที่สมบูรณ์แบบ และได้มาตรฐาน
ร่วมบันทึกประสบการณ์ดีๆ ไปพร้อมกับเรา✨
ททท. 11/08326